Năm sinh Nhâm Dần 1482 -…
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Văn thần đời Lê Hiến tông, quê làng Thượng Cốc, huyện Lôi Dương, tỉnh Thanh Hóa.

Năm Kỉ mùi 1499, ông đỗ nhị giáp tiến sĩ mới 17 tuổi. Tuổi trẻ tài cao lại có khí tiết nên được sĩ phu yêu kính, làm quan đến Thượng thư bộ Công, thập nhị kinh diên, tước Văn Phú Hầu.

Em ông là Lê Tán Thiện cũng đỗ tam giáp tiến sĩ cùng khoa với ông, làm quan đến Thượng thư bộ Hình, cháu ông là Lê Trạc Tú cũng là danh sĩ đương thời.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ung Chiếm

Tỉnh thành Bình Thuận Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhà yêu nước, không rõ năm sinh,…
Chi tiết

Ngô Đình Hộ

Tên khác Lê Thương Năm sinh Giáp Dần 1914 – Bính Tí 1996 Tỉnh thành Nam Định Thời…
Chi tiết

Lê Thanh

Tên khác Nguyễn Văn Thanh – Khiết Phủ Năm sinh Quí Sửu 1913 – Giáp Thân 1944 Tỉnh…