Võ tướng, nhà doanh điền đời Lê Thánh tông (1460-1497) tước Triệu Quốc Công, trấn thủ châu Lệ Dương, đạo Thừa tuyên Quảng Nam và cũng là tiên hiền châu này. Nguyên quán xã Lỗ Hiền, phủ Thiệu Thiên (Thiệu Hóa), đạo Thừa tuyên Nghệ An. Sau dời vào khai khẩn đất Quảng Nam, lập làng Trường Xuân, tổng Chiên Đàn trung, huyện Lệ Dương, phủ Thăng Hoa, đạo Quảng Nam (nay thuộc phườngTrường Xuân, thị xã Tam Kì, tỉnh Quảng Nam), không rõ năm sinh, năm mất.

Ông xuất thân là hoàng tôn nhà Lê, thân làm võ tướng, rồi vào khai cơ lập nghiệp, mở mang đất Quảng Nam từ buổi bình minh của lịch sử mở cõi cho đến các thời điếm kế tiếp trong công cuộc Nam tiến của dân tộc ta.

Năm Canh dần 1470 quốc vương Chiêm Thành là Trà Toàn đem quân thủy bộ đánh úp châu Hóa (Thừa Thiên, Quảng Trị ngày nay). Vua Lê Thánh tông liền cáo trong ngoài về việc ngoại xâm.

Nhà vua thân chinh đi dẹp giặc, Lê Tấn Trung tháp tùng vua Lê Thánh tông.

Đoàn quân bình Chiêm do nhà vua thống soái, Lê Tấn Trung được phong chức và tước Bình Chiêm Triệu quốc công, phụ trách hải thuyền. Đạo quân do ông chỉ huy tiến đánh Trà Toàn suốt từ Cổ Lay đến Thị Nại giành được chiến thắng ngay từ đầu. Ngày mùng 5 tháng 2 Âm lịch năm Tân mão (1471) hơn 500 hải thuyền do ông chỉ huy xuất phát từ Vũng Thùng (Đà Nẵng) đến Đại Chiêm, qua Đại áp (An Hòa ngày nay) vượt biển gấp tiến đánh cửa Thị Nại. Đạo hải thuyền của ông hợp cùng chiến thuyền do đích thân Lê Thánh tông dẫn đầu cùng với quân của Nguyễn Đức Trung đánh chiếm Đồ Bàn bắt được 3 vạn người, chém hơn 4 vạn thủ cấp, bắt sống vua Chiêm là Trà Toàn.

Chiến thắng, nhà vua cho rút quân về, ông được phong tước Bình Chiêm Triệu quốc công giao cho trấn thủ châu Lệ Dương (nay thuộc các huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kì…) đất Quảng Nam.

Tại đây, ông mộ dân khẩn hoang lập ấp, mở mang vùng đất có tên là Quảng Nam vào buổi đầu mở cõi, trở nên một vùng trù phú có nhiều tiềm năng của đất nước.

Trong Hoàng Lê ngọc phảNgọc điệp phổ chí có ghi rõ hành trạng Lê Tấn Trung như sau:

Thủy tổ Lê tộc, nguyên quán xã Lỗ Hiền, nhủ Thiệu Thiên, đạo Thừa Tuyên Nghệ An đến xứ Quảng Nam, phủ Thăng Hoa, tổng Chiên Đàn trung khai khẩn, lập vườn ruộng, qui dân lập ấp thiết lập xã hiệu Trường Xuân, niên hiệu Lê Thánh tông, Ất mão, đời Hồng Đức (1495).

Trong khi đó, người anh ông là Lê Tấn Triều được vua Lê Thánh tông cho trấn giữ châu Ngũ Hành phía Bắc. Như vậy cả khu vực đạo Thừa tuyên Quảng Nam lúc ấy đều dưới sự dìu dắt của 2 anh em ông. Vì vậy, ngay từ thời mới mở nước cho đến sau này, nhân dân Quảng Nam đều xem ông là vị tiên hiền đã có công khai hoang lập làng, mở cõi như hiện nay.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hầu Bá

Văn thần đời Lê Thánh tông, không rõ năm sinh, năm mất ông làm đến Đại phu, tước…
Chi tiết

Nguyễn Lữ

Tên khác Đức ông Bảy Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Võ tướng…
Chi tiết

Nguyễn Khoa Kiên

Năm sinh … – Ất Mùi 1775 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Ngô Thì Du

Tên khác Trưng Phủ – Văn Bác Năm sinh Nhâm Thìn 1772 – Canh Tí 1840 Tỉnh thành…