Loading

Lê Tắc

Tháng Ba 2, 2021| Admin
Tên khác Lê Trắc – Cảnh Cao – Đông Sơn
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Sử gia, có sách chép là Lê Trắc người đời Trần Thái tông, không rõ năm sinh, năm mất, tự là Cảnh Cao, hiệu Đông Sơn, quê ở Ái Châu, Thanh Hóa. Ông nguyên là họ Nguyễn, được người cậu là Lê Phụng nuôi, nên mới đổi thành họ Lê.

Thời trẻ tuổi ông làm tham mưu cho Chương Hiến Hầu Trần Kiện (cháu nội Trần Thái tông), sung chức trấn thủ Nghệ An. Năm Ất dậu 1285, quân Nguyên xâm lược nước ta, Trần Kiện đầu hàng về Bắc Kinh, ông đi theo. Khi đoàn xe tù đi gần tới Lạng Sơn, gặp quân Trần chặn đánh, Trần Kiện bị bắn chết, ông chạy sang Trung Quốc theo giặc. Từ đó được vua Nguyên cho làm quan, ngụ ở Hán Dương (thuộc tỉnh Hồ Bắc). Tại đây Lê Tắc soạn bộ An Nam chí lược gồm 20 quyển, bài tựa đề mùa xuân Quí dậu 1333. Nội dung bộ sử này, lời lẽ xu phụ giặc ngoại xâm, nên bị sĩ phu nước ta khinh miệt cho ông là tiểu nhân nho, phản bội tổ quốc…

Lê Tắc cũng làm nhiều thơ. Trong Việt âm thi tập của Phan Phu Tiên soạn năm 1433, có phụ lục thơ của Lê Tắc.

Về bộ An Nam chí lược ở Viện bảo tàng British Museum của Anh còn giữ được bản viết tay từ năm 1750, ở Nhật có Kishida Cinlo xuất bản tại Thượng Hải năm 1884; và có bản dịch Pháp văn đầu đề là Mémoires sur l’Annam của Camine Sainson xuất bản tại Bắc Kinh năm 1896.

Tại Việt Nam, năm 1960, ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam của Viện Đại học Huế cho xuất bản bộ sách này ra Việt ngữ do Giáo sư Trần Kinh Hòa (1918-1995) cùng dịch và viết bài giới thiệu có tên Soạn niên, tài liệu và truyền bản của An Nam chí luợc. Đây là bản tiếng Việt đầu tiên của tác phẩm.

Categories: [14]-Nhà Trần (1225-1400)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ