Năm sinh … – Quí Mùi 1883
Tỉnh thành Quảng Bình
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Nghĩa tướng đời vua Tự Đức, quê huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình, không rõ năm sinh.

Thuở trẻ đầu quân chiến đấu ở miền Nam, tìmg theo Ngnyễn Tri Phương lập được nhiều chiến công. Năm 1837 làm Suất đội Hồ uy Hữu vệ đội, đến đầu đời Tự Đức (khoảng 1849) được thăng Tả Bảo phó vệ úy làm Lãnh binh tỉnh Ninh Bình.

Năm 1859 sung chức Đốc binh quân thứ Quảng Nam chuẩn bị kế hoạch đối phó trước dã tâm của quân viễn chinh Pháp đến uy hiếp triều đình Huế, năm 1861 được bổ Phó Đề đốc Biên Hòa lo phòng thủ phía Bắc Đại đồn Kì Hòa ở Gia Định. Sau đó, triều đình triệu về Huế trông coi mặt trận phía nam kinh thành kiêm Chưởng vệ các đạo binh tượng, rồi chuyển vào giữ chức Tuần vũ Khánh Hòa trong năm 1863.

Năm 1866 thăng chức Võ lâm dinh thống chế tước phong Kiên Dũng Nam, năm 1867 Quyền Hữu quân đô thống, đến năm 1883 thực thụ chức Hữu quân đô thông phủ đô thông chưởng phủ sự trực tiếp chỉ huy thành Trấn Hải ở Thuận An (Huế).

Mùa thu năm 1883 quân Pháp bất ngờ dùng hải binh thuyền ồ ạt tấn công thành Trấn Hãi, ông cùng Thống chế Lê Chuẩn, Lâm Hoành chống đỡ quyết hệt suốt 2 ngày đêm. Trước sức tấn công chớp nhoáng của giặc, thành vỡ ông cùng các vị trên nhảy xuống biển tuẫn tiết quyết không đầu hàng địch.

Sau khi ông qua đời, đầu năm Kiến Phước (1884) đưọc triều đình truy phong tước Kiên Dũng Tử, liệt thờ ở miếu Trung liệt ở Huế.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Bùi Xuân Mai

Năm sinh … – Canh Ngọ 1930 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Lê Quang Đạo

Năm sinh Tân Dậu 1921 – Kỉ Mão 1999 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đèo Tài Phật

Đèo Tài Phật Đèo Tài Phật (Việt Nam) Đèo Tài Phật là đèo trên Quốc lộ 18B ở…
Chi tiết

Huỳnh Đình Hai

Tên khác Hai Râu Năm sinh Canh Thân 1920 – Canh Dần 1950 Tỉnh thành Tiền Giang Thời…