[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Sát

Danh thần đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh, quê thôn Đại Nga ở Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ông theo giúp Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa cứu nước, dày công lao ở trận mạc, được phong Thiếu úy, rồi thăng Tư mã trong năm Đinh mùi 1427.

Năm Mậu thân 1428, ông được ban hiệu Suy Trung tán tự hiệp mưu công thần chức Tư khấu, coi sóc việc quân, việc chính trị trong nước, tước Huyện Thượng Hầu. Đứng hàng thứ hai trong 53 công thần được khắc biển biểu dương.

Năm Quí sửu 1433, được gia hiệu Dương võ tĩnh nam công thần, thăng Đại tư đồ rồi được làm Thừa tướng, giúp đỡ Thái tông. Từ 1433 về sau, uy quyền ông rất to, nhưng dần dần bị nhà vua chán ghét. Ngự sử Đinh Cảnh An và phe nhóm hùa theo ý nhà vua, hạch tội ông chuyên quyền nên vua ra lệnh cách chức. Chúng lại vu cáo thêm, ông bị vua bắt phải tự tử, tịch thu hết tài sản.

Mãi đến đời Thánh tông, năm Giáp thìn 1484, ông mới được mình oan, truy tặng là Thái Bảo, tước Cảnh Quận Công.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..