[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Sạn

Văn thần đời Lê Hiến tông, quê xã Vạn Phúc, huyện Thanh Đàm, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây).

Năm Nhâm tuất 1502, ông đỗ Bảng nhãn mới 26 tuổi, tính khảng khái, có tiết tháo được sĩ phu đương thời trọng vọng.

Năm Bính tí 1516, Trần Cao chiếm kinh thành, xưng vua. Lúc bấy giờ Lê Chiêu tông từ Tây Đô điều động các tướng ra đánh, rồi lấy lại được kinh đô, dẹp yên loạn Trần Cao.

Năm Đinh sửu 1517, ông được đề bạt làm Thượng thư bộ Hộ, rồi thăng Thượng thư bộ Hộ, rồi thăng Thượng thư bộ Lại, gia phong tước Trung Huân Bá.

Năm Đinh hợi 1527, Mạc Đăng Dung tiếm quyền vua Lê, ông không phục lánh mình ở ẩn, đương thời nhân dân xưng tụng ông là bậc tiết nghĩa.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..