Văn thần đời Lê Hiến tông, quê xã Vạn Phúc, huyện Thanh Đàm, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây).

Năm Nhâm tuất 1502, ông đỗ Bảng nhãn mới 26 tuổi, tính khảng khái, có tiết tháo được sĩ phu đương thời trọng vọng.

Năm Bính tí 1516, Trần Cao chiếm kinh thành, xưng vua. Lúc bấy giờ Lê Chiêu tông từ Tây Đô điều động các tướng ra đánh, rồi lấy lại được kinh đô, dẹp yên loạn Trần Cao.

Năm Đinh sửu 1517, ông được đề bạt làm Thượng thư bộ Hộ, rồi thăng Thượng thư bộ Hộ, rồi thăng Thượng thư bộ Lại, gia phong tước Trung Huân Bá.

Năm Đinh hợi 1527, Mạc Đăng Dung tiếm quyền vua Lê, ông không phục lánh mình ở ẩn, đương thời nhân dân xưng tụng ông là bậc tiết nghĩa.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hồ Huân Nghiệp

Tên khác Thiệu Tiên Năm sinh Kỉ Sửu 1829 – Giáp Tí 1864 Tỉnh thành TP Hồ Chí…
Chi tiết

Hồ Hữu Tường

Năm sinh Canh Tuất 1910 – Canh Thân 1980 Tỉnh thành Cần Thơ Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đào Công Chính

Năm sinh Kỉ Mão 1639 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…