Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Võ tướng nhà Tây Sơn, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Thân phụ ông là Lê Quốc Cơ, sinh bốn trai, ông là con trưởng, ba nguời em là Lê Quốc Lý, Lê Quốc Đạm và Lê Quốc Trân. Cả bốn anh em ông đều tham gia nghĩa quân Tây Sơn. Năm Nhâm tí 1792, ông được phong tước Bá, rồi tước Hầu (Quí sửu 1793), đến Bính thìn 1796, ông được phong làm Vệ Quốc tướng quân, Đô đốc, Cầu Ngọc Hầu.

Ba người em của ông cũng đều được phong tặng. Nay gia đình họ Lê Quốc ở Nghệ Tĩnh hãy còn giữ được các sắc phong.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Ấm

Năm sinh Đinh Dậu 1897- Bính Thìn 1976 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Lê Duy Thìn

Tên khác Lê Ý Tông Năm sinh Kỉ Hợi 1719 – Kỉ Mão 1759 Tỉnh thành Không rõ…
Chi tiết

Thân Trọng Huề

Tên khác Tư Trung Năm sinh Kỉ Tị 1869 – Ất Sửu 1925 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời…

Người Co

Người Co còn có tên gọi khác: Cor (Kor), Col. Người Co là một trong số 54 dân…