[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Oánh

Hoàng đế, tức Tương Dực đế, sử gia con trai kiến vương Lê Tân và là cháu nội Lê Tư Thành (Lê Thánh tông).

Dưới triều Lê Hiến tông (1497-1504) ông được phong làm Giản Tu Công. Sau vì vua Lê Uy Mục tàn sát tôn thất nhà Lê, ông cùng Nguyễn Văn Lang khởi binh ở Tây Đô (Thanh Hóa) đánh raThăng Long diệt Lê Uy Mục, lên ngôi năm 1509. Vì Uy Mục hoang dâm xa xỉ đến nổi sứ nhà Minh là Trần Nhược Thủy và Phan Hi Tăng để lời chê là “Trư vương” (vua heo). Uy Mục xây hơn 100 cung điện, lại thiết lập một tòa cửu trùng đài, gây oán hận trong nhân dân.

Năm Bính tí 1516 ông bị quyền thần Trinh Duy Sản giết ở Bích Câu, mới 21 tuổi ở ngôi 7 năm, hiệu năm là Hồng Thuận.

Ông còn có 3 bài thơ chép trong Toàn Việt thị lục và có soạn các sách:

Thiên Quang thanh hạ tập
Bảo Thiên thanh hạ tập
Trung hưng thực lục
Trị bình bảo phạm
đều là những sách quí hiếm trong di sản văn học của dân tộc ta.

Về sách Trung hưng thực lục này là của Lê Tương Dực đế, Phan Huy Chú không nói gì kỹ hơn. Toàn thư q. 15, chép về đời Lê Tương Dực cũng không thấy nói đến sách này. Trái lại, về cuối đời Lê Uy Mục đế, trước Lê Tương Dục, (Toàn thư q. 14) chép lời phê bình chính sách tàn ác của Lê Uy Mục đế, có dẫn một đoạn trích trong sách đề là Nguyễn Dục Hồng Thuận trung hưng hí.

Vậy sách Trung hưng thực lục đây ghi là của Lê Tương Dực đế chỉ là lời bao quát của lối chép sách xưa. Có thể là Lê Tương Dực đế đã sắc sai Nguyễn Dục làm sách Hồng Thuận trung hưng kí rồi nhà vua đổi tên, gọi là Trung hưng thực lục. Dù sao, Lê Tương Dực đế là con thứ hai Kiến vương Tân, một thi gia thời đó và là cháu Lê Thánh tông, một dòng truyền thống về thơ văn, sách vở, cũng có nhiều tác phẩm ghi trong sử.

Bài liên quan

30 nhận xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..