Tên khác Ấm Ninh
Năm sinh Đinh Tị 1857 – Bính Tuất 1886
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhân sĩ yêu nước hiệu Mạnh Khang, quê xã Trung Lễ (nay là xã Đức Trung), huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông là con quan Bố chính, nên tục gọi Ấm Ninh. Em ông là Lê Võ, tục gọi Ấm Võ cũng là chí sĩ đáng tôn kính của dân tộc.

Từ trẻ ông thường học vo, không chuộng lối học khoa cử. Giặc Pháp xâm lăng, ông cùng các văn thân vùng Nghệ Tĩnh tổ chức kháng chiến. Vua Hàm Nghi lập chiến khu ở Quảng Bình (1885) phong ông làm Bang biện quân vụ Hà Tĩnh.

Ông tích cực hoạt động chống giặc.

Chúng trả thù bằng cách đốt phá sạch xã Trung Lễ, quê ông, đến Bính tuất 1886, chẳng may ông bị bệnh mất sớm, hưởng dương 29 tuổi.

Khi ông mất Phan Đình Phùng có đôi câu đối điếu ông:

“Tuy Vân thành bại do thiên, xướng nghĩa tiên thành tồn Nghệ Tĩnh.
Kham thán anh hùng vô địa, phù quân đại tiết hữu Hồng Lam”.

Nghĩa:

Tuy rằng thành bại tự tròi, tiếng xướng nghĩa trước tiên, còn truyền Nghệ Tĩnh.
Than nhẽ anh hùng không đất, tiết phò vua cao cả, khá sánh Hồng Lam.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phan Văn Tuyên

Tên khác Nguyễn Văn Tuyên Năm sinh Quí Mùi 1763 – Tân Mão 1831 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế…
Chi tiết

Lê Duy Quí

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Con Lê Dụ tông, không rõ năm…
Chi tiết

Cao Xuân Cẩm

Năm sinh Bính Ngọ 1906 -… Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) –…