[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Lê Nguyên Trung

Tên khác Lê Nguyên Huệ
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh sĩ đời Gia Long, không rõ năm sinh năm mất. Theo sách Thoái thực kí văn của Trương Quốc Dụng, ông còn có tên khác nữa là Lê Nguyên Huệ. Người làng Trung Cần, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Năm Quí dậu 1813, ông đỗ Hương cống, khoa này đỗ Hương cống 12 người. Giám thí Trưởng Nghệ là Phạm Quí Thích. Đầu bài Văn sách là Công đức như thiên sinh vạn vật. Bài làm của ông có câu:

“Nguy nhiên thần võ thánh văn chi thịnh mĩ, cửu công thất đức bất tận hình dung; Uyển nhược thái hòa nguyên khí chi lưu hành thứ loại vạn ban hàm tư phát dục”.

Nghĩa:

Lớn lao vậy võ thần văn thánh chín công bảy đức không đủ hình dung, Lưu hành nhưng uyên khí thái hòa, muôn vật mọi loài đều nhờ sinh dục.

Đoạn văn trên đây được Phạm Quí Thích khen ngợi: “Từ khí người này hơn cả”.

Trong ĐNNTC tỉnh Nghệ An có ghi về ông: tính lỗi lạc, có khí tiết, trải thờ 4 triều làm quan khắp trong ngoài, có tiếng là một người thanh cần. Sau làm đến Tuần phủ, Hộ lí Tổng đốc tỉnh Bình Định, rồi mất tại chức.

Con ông là Lê Nguyên Thứ, đỗ cử nhân, cháu là Lê Bá Đồn đỗ Giải nguyên, tằng tôn là Lê Bá Hoan đỗ Tiến sĩ đều là những danh sĩ đương thời.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..