Tên khác Ninh Thủ – Nhất Chân
Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Văn thần đời Minh Mạng (1820-1840), không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Hương Lang, huyện Chương Đức, sau là huyện Chương Mĩ, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Tây).

Ông nổi tiếng văn học, tự là Ninh Thủ, hiệu Nhất Chân.

Khoảng năm Tân tị 1821, ông thi đỗ cao. Xuất chính được ít lâu thì cáo quan về ở ẩn, tính khảng khái, có khí tiết, được nhân sĩ đương thời trọng vọng, nhân dân kính mến.

Con ông là Lê Ngô Cát cũng là bậc danh sĩ đương thời.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Bùi Bá Xương

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Danh thần đời Tự Đức, không…
Chi tiết

Phạm Phú Thứ

Tên khác Giáo Chi – Trúc Đường – Giá Viên – Thúc Minh – Trúc Ẩn Năm sinh…
Chi tiết

Khiếu Hữu Thanh

Tỉnh thành Thái Bình Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh thần đời Lê Hiển tông, người…