Thái tử con lớn Lê Thái tông và cung phi Dương Thị Bí.

Năm Canh thân 1440, ông được lập làm Thái tử, nhưng vì mẹ kiêu hoạnh bị giáng chức, ngôi Thái tử chưa nhất định. Năm sau 1441, tháng 6, cung phi Nguyễn Thị Anh sinh hoàng tử Bang Cơ, đến tháng 11 thì Bang Cơ được lập làm Thái tử ông phải truất làm Lạng Sơn vương.

Thái tông mất, Bang Cơ lên nối tức Nhân tông. Kỉ mão 1459, tháng 10 đêm 3 rạng 4 ông đồng mưu với Lê Đắc Ninh, Phạm Đồn, Phan Ban và Trần Lăng dẫn quân trèo thành vào giết Nhân tông và Thái hậu, rồi ngày 7 tự lên ngôi, đổi hiệu năm là Thiên Hưng, cho sứ sang Trung Quốc cầu phong. Cải phong Bình Nguyên vương Lê Tư Thành làm Gia vương.

Ông sát hại các bề tôi cũ, nên lòng người không phục. Canh thìn 1460, tháng 6 ngày các đại thân Nguyễn Xí, Đinh Liệt mưu chém Phạm Đồn, Phan Ban ở giữa nghị sự đường, rồi đóng cửa thành, bắt được ông. Đình thần tuyên án xử giảo, ông bị thắt cổ chết, mới 21 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hoàng Kế Viêm

Tên khác Hoàng Tá Viêm Năm sinh Canh Thìn 1820 – Kỉ Dậu 1909 Tỉnh thành Quảng Bình…
Chi tiết

Nguyễn Hữu Chỉnh

Năm sinh … – Đinh Mùi 1787 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Phan Đình Cừ

Tên khác Phan Bá Ngọc Năm sinh … – Tân Dậu 1921 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì…
Chi tiết

Lưu Trọng Lư

Năm sinh Tân Hợi 1911 – Tân Mùi 1991 Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đặng Thị Huệ

Năm sinh … – Nhâm Dần 1782 Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…