[17]-Thuộc Minh (1414-1427)[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Ngân

Võ tướng đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh năm mất, quê huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hóa.

Nhiệt thành ái quốc, ông theo dưới cờ giải phóng của Bình Định vương Lê Lợi ngay từ khi mới dấy quân. Trong các trận đánh ải Khả Lưu và vây thành Nghệ An, ông lập nhiều chiến công hiển hách. Cuộc khởi nghĩa thành công, ông được phong tước Á Thượng Hầu, nghiễm nhiên là vị đại thần tại triều.

Đời Lê Thái tông, ông làm phụ tướng (Ất mão 1435) nhưng được ít lâu thì bị ghép vào tội nặng, phải tự tử.

Sang đời Lê Nhân tông, khoảng năm Mậu thìn 1448, nhà vua truy niệm công lao ông, ban cho con cháu ông 100 mẫu ruộng.

Đến đời Thánh tông, Giáp thìn 1484, truy tặng ông là Thái phó.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..