Võ tướng đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh năm mất, quê huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hóa.

Nhiệt thành ái quốc, ông theo dưới cờ giải phóng của Bình Định vương Lê Lợi ngay từ khi mới dấy quân. Trong các trận đánh ải Khả Lưu và vây thành Nghệ An, ông lập nhiều chiến công hiển hách. Cuộc khởi nghĩa thành công, ông được phong tước Á Thượng Hầu, nghiễm nhiên là vị đại thần tại triều.

Đời Lê Thái tông, ông làm phụ tướng (Ất mão 1435) nhưng được ít lâu thì bị ghép vào tội nặng, phải tự tử.

Sang đời Lê Nhân tông, khoảng năm Mậu thìn 1448, nhà vua truy niệm công lao ông, ban cho con cháu ông 100 mẫu ruộng.

Đến đời Thánh tông, Giáp thìn 1484, truy tặng ông là Thái phó.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hồ Thị Hoa

Năm sinh Tân Hợi 1791 – Đinh Mão 1867 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì –…
Chi tiết

Lâm Hoành

Năm sinh Giáp Thân 1824 – Quí Mùi 1883 Tỉnh thành Quảng Trị Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Ngô Quang Huy

Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhân sĩ yêu nước không rõ năm…
Chi tiết

Ngô Thì Trí

Năm sinh Bính Tuất 1766 -… Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…
Chi tiết

Nguyễn Văn Trắm

Năm sinh … – Ất Mùi 1835 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…