[12]-Nhà Tiền Lê (980-1009)

Lê Ngân Tích

Con thứ hai của Lê Đại Hành, không rõ năm sinh, năm mất, tước phong là Đông Thành vương.

Nguyên người con trưởng của Lê Đại Hành là Long Thâu. Thâu mất sớm, ông là con thứ hai đáng lí được lập làm Thái tử. Nhưng bấy giờ người con thứ 5 là Long Đĩnh muốn tranh địa vị ấy, và vua Lê cũng muốn cho Long Đĩnh làm Thái tử. Ông phiền giận. Đình thần cũng khuyên vua Lê không nên bỏ trưởng lập thứ. Vua Lê tuy nghe theo không lập Long Đĩnh, nhưng cũng không nghĩ gì tới ông, mà lại lập người em thứ ba của ông là Long Việt làm Thái tử vào tháng giêng năm Giáp thìn 1004, đồng thời gia phong ông và em thứ 5 của ông là Khai Minh vương Long Đĩnh làm Đại vương.

Đến tháng 3 Ất tị 1005, vua Lê mất. Ông cùng Lê Long Đỉnh và người em thứ 9 là Trung Quốc vương Long Kính nổi loạn, đánh nhau suốt 8 tháng để tranh ngôi. Bởi thế, mãi đến tháng 10 năm ấy Thái tử Long Việt mới lên ngôi được. Nhưng chỉ 3 ngày thì bị Long Đĩnh sai người leo tường vào cung giết đi, rồi Long Đĩnh tự lập làm vua.

Trước tình thế đổ nát đó, Lê Ngân Tích chán nản bỏ trốn. Chẳng bao lâu ông bị người ở Thạch Hà giết chết.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..