[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Nại

Năm sinh Kỉ Hợi 1479 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh sĩ đời Lê Uy Mục, dòng dõi Lê Cảnh Tuân đời Hậu Trần, quê làng Mộ Trạch, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương.

Năm Ất sửu 1505, ông đỗ Trạng nguyên, 26 tuổi. Từ thi Hương đến thi Đình, ông đều đỗ đầu, được bổ làm Giảng quan ở Quốc tử giám. Khi làm quan, lúc dạy học đều được các môn sinh trọng vọng và các sĩ phu đương thời nể vì.

Làm quan đến Tả thị lang bộ Hộ, tước Đạo Trạch Bá.

Tương truyền; thuở trẻ ông rất mạnh ăn và học cũng rất tài. Nguời làng thảy đều kinh ngạc về tài lạ của ông.

Ông có bài tán:

Mộ Trạch tiên sinh.
Dĩ thực vi danh.
Thập bát bát phạn.
Thập bát bát canh.
Khôi nguyên cập đệ,
Danh quán quán anh.
Súc chi da cự,
Phật chi dã hoành.

Nghĩa.

Mộ Trạch tiên sinh.
Ăn khỏe nổi danh.
Mười tám bát cơm,
Mười tám bát canh.
Thi đỗ khôi nguyên
Đứng đầu quán anh
Ở trong chứa nhiều
Phát ra mông mênh.

Ông là con rể danh sĩ Võ Quỳnh, em ông là Lê Tài, con là Lê Quang Bí cũng đều là bậc tài giỏi danh tiếng đương thời.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..