[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Lư

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Võ tướng đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh, năm mất, con trưởng Lê Lai.

Một nhà cha con, anh em ông đều nhiệt thành đứng dưới cờ giải phóng của Bình Định vương Lê Lợi, tận tụy kháng Minh cứu nước.

Khi thân phụ ông hi sinh vì tổ quốc, ông càng oanh liệt xông pha trận mạc, trước báo thù cha, sau đền nợ nước.

Khoảng năm Ất tị 1425, khi mở cuộc tổng tấn công, vây thành Nghệ An, ông cùng các tướng chia nhau đánh các nơi, mất tại trận.

Nước non yên ổn, ghi công ơn ông, Lê Thái tổ truy tặng ông là Thái úy (Mậu thân 1428).

Đến đời Lê Thánh tông, lại truy tặng tước là Kiến Tiết Hầu (Giáp thìn 1484), sau gia tặng Kiến Quận Công.

Hai em ông là Lê Lộ và Lê Lâm cũng là bậc tài danh của đất nước.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..