Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Võ tướng đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh, năm mất, con trưởng Lê Lai.

Một nhà cha con, anh em ông đều nhiệt thành đứng dưới cờ giải phóng của Bình Định vương Lê Lợi, tận tụy kháng Minh cứu nước.

Khi thân phụ ông hi sinh vì tổ quốc, ông càng oanh liệt xông pha trận mạc, trước báo thù cha, sau đền nợ nước.

Khoảng năm Ất tị 1425, khi mở cuộc tổng tấn công, vây thành Nghệ An, ông cùng các tướng chia nhau đánh các nơi, mất tại trận.

Nước non yên ổn, ghi công ơn ông, Lê Thái tổ truy tặng ông là Thái úy (Mậu thân 1428).

Đến đời Lê Thánh tông, lại truy tặng tước là Kiến Tiết Hầu (Giáp thìn 1484), sau gia tặng Kiến Quận Công.

Hai em ông là Lê Lộ và Lê Lâm cũng là bậc tài danh của đất nước.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Võ Duy Chí

Năm sinh Giáp Thìn 1604 – Mậu Ngọ 1678 Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Trần Thúc Nhẫn

Tên khác Thúc Bình Năm sinh Tân Sửu 1841 – Quí Mùi 1883 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời…
Chi tiết

Viên Thành

Tên khác Tôn Thất Hoài Trấp Năm sinh Kỉ Mão 1879 – Mậu Thìn 1928 Tỉnh thành Thừa…
Chi tiết

Mai Xuân Thưởng

Năm sinh Canh Thân 1860 – Đinh Hợi 1887 Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Nhà Nguyễn…