[12]-Nhà Tiền Lê (980-1009)

Lê Long Việt

Vua nhà Tiền Lê, có tên húy khác nữa là Huyên, miếu hiệu Trung tông.

Ông là con thứ ba Đại Hành hoàng đế Lê Hoàn. Khi trước ông đã được vua cha định cho nối ngôi (ngôi Thái tử đáng lý thuộc về Lê Ngân Tích), nhưng sau khi vua cha mất đi, các anh em ông đánh nhau tranh ngôi. Cầm đầu là Đông Thành vương Lê Ngân Tích, Trung Quốc vương Lê Long Cảnh, Khai Minh vương Lê Long Đĩnh.

Đánh nhau trong 7 tháng, đến tháng 10 năm Ất tị 1005, ông mới được tôn vương, song chỉ được 3 ngày thì bị giết, mới 22 tuổi. Long Đĩnh nối ngôi tức Lê Ngọa Triều, còn Đông Thành vương Lê Ngân Tích thì bỏ trốn.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..