[12]-Nhà Tiền Lê (980-1009)

Lê Long Đinh

Thái tử con Đại Hành hoàng đế Lê Hoàn, tước Ngư Man vương, không rõ năm sinh, năm mất.

Ông từng cùng cha đi đánh dẹp nhiều nơi, uy danh lừng lẫy. Đến khi nhìn cảnh cốt nhục tương tàn, ông chán ngán, sống đời ẩn dật ở nông thôn.

Về sau, dòng dõi ông có Lê Thước nổi tiếng trong hàng tăng đạo với pháp danh Trí Thiền, được hai vua Lý Anh tông và Lý Cao tông trọng vọng. Thái úy Tô Hiến Thành và Thái bảo Ngô Hoàn Nghĩa đều kính ông là bậc thầy.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..