[12]-Nhà Tiền Lê (980-1009)

Lê Long Cảnh

Cũng gọi là Lê Long Kính, không rõ năm sinh, năm mất, con Đại Hành hoàng đế Lê Hoàn, được phong tước là Trung Quốc vương.

Khi Lê Long Đĩnh giết Lê Trung tông (Long Việt) tiếm ngôi, ông không phục, hiệp với Ngư Bắc vương Lê Long Cân chiếm lấy trại Phù Lan, thuộc xã Phù Vệ, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương. Long Đĩnh, tức Lê Ngọa Triều phái tướng đi đánh dẹp, ông vẫn dũng cảm chống cự.

Anh em tương tàn dai dẳng cho đến khi nghiệp Lê về tay họ Lý.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..