[17]-Thuộc Minh (1414-1427)

Lê Lộ

Võ tướng đời Lê Thái tổ. Con thứ hai của Trung Túc vương Lê Lai. Ông nhiệt thành phò tá Bình Định vương Lê Lợi, tận tụy kháng Minh cứu nước. Trong chiến dịch ở sách Ba Lẫm, ải Kình Lộng, ông phát phục binh phá quân của tướng Minh là Trần Trí, đại thắng, được thăng Tả trung quân tổng đốc chư quân sự.

Năm Giáp thìn 1424, ông theo Bình Định vương đánh châu Trà Lân, dự trận Bồ Liệp, phá quân Phương Chính và Sư Hữu, được thăng Thái bảo. Nhưng đến tháng 10 năm ấy, ông bị trúng tên lạc mà chết ngay trận địa.

Năm Mậu thân 1428, Bình Định vương lên ngôi vua tức Lê Thái tổ, truy tặng ông là Thái úy.

Đời Lê Thánh tông, tặng ông tước Chiêu Quận Công.

Anh ông là Lê Lư, em là Lê Lâm cũng đều là bậc hào kiệt. Ba con trai của ông là Tích, Trung, Dũng cũng đều có công giữ nước nên đều được phong thần.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..