Võ tướng, phục vụ dưới cờ kháng Minh cứu quốc do Bình Định vương Lê Lợi lãnh đạo không rõ quê quán, năm sinh và năm mất.

Ông tận tụy hi sinh, hăng say chống địch, trăm trận xem thường sống chết, được Lê Lợi trọng vọng, phong tước là Tư Quận Công.

Con ông là Lê Ngang cũng là viên dũng tướng, lừng danh trong các chiến dịch đánh thành Cổ Lộng, Nghệ An.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Ngân

Võ tướng đời Lê Thái tổ, không rõ năm sinh năm mất, quê huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh…
Chi tiết

Phạm Vấn

Danh tướng đời Lê Thái tổ, quê làng Nguyên Xá, huyện Lương Giang (nay thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh…