[17]-Thuộc Minh (1414-1427)

Lê Lăng

Võ tướng, phục vụ dưới cờ kháng Minh cứu quốc do Bình Định vương Lê Lợi lãnh đạo không rõ quê quán, năm sinh và năm mất.

Ông tận tụy hi sinh, hăng say chống địch, trăm trận xem thường sống chết, được Lê Lợi trọng vọng, phong tước là Tư Quận Công.

Con ông là Lê Ngang cũng là viên dũng tướng, lừng danh trong các chiến dịch đánh thành Cổ Lộng, Nghệ An.

Bài liên quan

29 nhận xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..