[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Lâm

Năm sinh … – Canh Tuất 1430
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Võ tướng đời Lê Thái tổ. Con Trung Túc vương Lê Lai.

Ông có nhiều công lao trong việc kháng Minh cứu nước, được phong là Trung Lang Đại phu Câu Lưu Vệ tướng quân, tước Thượng Trí Tự, hiệu Suy trung đồng đức hiệp mưu bảo chính công thần.

Năm Canh tuất 1430, ông làm tiên phong đi đánh Ai Lao, thắng được nhiều trận. Nhưng khi tiến binh đến động Hồng Di, ông bị trúng tên thuốc độc mà chết. Lê Thái tổ thương tiếc, truy tặng ông là Thiếu úy.

Đến đời Lê Thánh tông, vì con ông là Lê Niệm (có sách chép là Nậm) có công truất Lê Nghi Dân mà lập Thánh tông, nên ông được truy tặng Đô đốc, đến năm Giáp thìn 1484 được gia tăng tước Trung Lễ Hầu rồi truy phong Thái úy Trung Quốc Công, ban tên thụy là Uy Võ.

 

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..