Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Võ tướng đời Lê Thánh tông, không rõ năm sinh, năm mất. Con thứ tư của Tĩnh Quốc Công Lê Niệm.

Trong chiến dịch bình định Chiêm Thành, ông cùng với anh là Lê Chí đã đóng góp rất nhiều công lao. Tận tụy với chức vụ, ông hăng say điều động tướng sĩ xông trận, tử thương ở Chiêm Thành, sau được truy tặng là Thái Bảo, tước Thuần Quận Công. Anh ông là Lê Chí cũng được trọng vọng.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Dương Quang Đông

Tên khác Dương Văn Phúc – Năm Đông Năm sinh Nhâm Dần 1902 – Quí Mùi 2003 Tỉnh…
Chi tiết

Phan Huy Vịnh

Tên khác Hàm Phủ Năm sinh Canh Thân 1800 – Canh Ngọ 1870 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời…
Chi tiết

Ngô Trần Thực

Năm sinh Giáp Thìn 1724 -… Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Văn…
Chi tiết

Trịnh Sâm

Tên khác Tĩnh Đô Vương Năm sinh Kỉ Mùi 1729 – Nhâm Dần 1782 Tỉnh thành Không rõ…