[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Khủng

Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Võ tướng đời Lê Thánh tông, không rõ năm sinh, năm mất. Con thứ tư của Tĩnh Quốc Công Lê Niệm.

Trong chiến dịch bình định Chiêm Thành, ông cùng với anh là Lê Chí đã đóng góp rất nhiều công lao. Tận tụy với chức vụ, ông hăng say điều động tướng sĩ xông trận, tử thương ở Chiêm Thành, sau được truy tặng là Thái Bảo, tước Thuần Quận Công. Anh ông là Lê Chí cũng được trọng vọng.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..