Năm sinh Kỉ Mão 1459 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh thần đời Lê Hiến tông, quê làng Thanh Lăng, huyện Thủy Đường, tỉnh Hải Dương.

Ông học rộng, có lúc ở trọ nơi nhà chùa, càng gia công đọc rộng kinh sách, thông hiều Tam giáo.

Năm Nhâm tuất 1502, ông đỗ Trạng nguyên, lúc 43 tuổi. Tương truyền khoa này, đầu bài văn sách kì thi Đình có câu hỏi: “Kim cương thập bát bộ, hà bộ vô nam mô? Luận ngữ thập nhị thiên, hà thiên vô tử viết”, chỉ ông đáp đúng hơn cả.

Ông làm đến Tả thị lang bộ Lễ. Sách Đăng khoa lục sưu giảng ghi: “ông làm quan cốt giữ thanh đạm, xử sự rất từ ái, ai có điều gì xâm phạm đến mình cũng bỏ qua, nên được đương thời trọng vọng”.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Bùi Biên

Năm sinh Tân Mão 1891 – Nhâm Thân 1952 Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hoàng Tướng Hiệp

Năm sinh Bính Thân 1836 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Tống Văn Trân

Năm sinh Ất Tị 1905 – Ất Hợi 1935 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Trần Trung Lập

Năm sinh … – Canh Thìn 1940 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Lê Tuấn

Năm sinh Mậu Dần 1818 – Giáp Tuất 1874 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn…