[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Ích Mộc

Năm sinh Kỉ Mão 1459 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh thần đời Lê Hiến tông, quê làng Thanh Lăng, huyện Thủy Đường, tỉnh Hải Dương.

Ông học rộng, có lúc ở trọ nơi nhà chùa, càng gia công đọc rộng kinh sách, thông hiều Tam giáo.

Năm Nhâm tuất 1502, ông đỗ Trạng nguyên, lúc 43 tuổi. Tương truyền khoa này, đầu bài văn sách kì thi Đình có câu hỏi: “Kim cương thập bát bộ, hà bộ vô nam mô? Luận ngữ thập nhị thiên, hà thiên vô tử viết”, chỉ ông đáp đúng hơn cả.

Ông làm đến Tả thị lang bộ Lễ. Sách Đăng khoa lục sưu giảng ghi: “ông làm quan cốt giữ thanh đạm, xử sự rất từ ái, ai có điều gì xâm phạm đến mình cũng bỏ qua, nên được đương thời trọng vọng”.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..