Năm sinh Ất Hợi 1815 -…
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Văn thần đời Tự Đức, không rõ sinh quán, năm mất. Ông có tài văn học và chính trị, tính khảng khái, liêm khiết.

Sau khi đỗ cử nhân, ông được Tổng đốc Hoàng Diệu tiến cử, Tự Đức rất trọng vọng ông. Đáp lại, ông tỏ ra xứng đáng với sự tri ngộ của Hoàng Diệu, nổi tiếng trong văn giới và học giới. Khi làm quan ông giúp nhân dân sống cảnh yên ổn, lạc nghiệp.

Khi ngồi Tri huyện Thọ Xuyên, ông xử đoán công minh, nhân dân xưng phục, gọi là Quan huyện Thọ. Suốt 3 năm cùng nhân dân huyện Thọ Xương sống thanh bình, ông được coi như Bao Công tái thế khiến bọn gian cũng phải khuất phục, không còn ai bị điều gì oan ức. Vì thế, dân chúng đã ca tụng ông là Sinh Phật, Thần nhân.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Người Cơ Tu

Người Cơ Tu (còn gọi là người Ca Tu, Gao, Hạ, Phương, Ca-tang) là một dân tộc sống…
Chi tiết

Đèo Prenn

Đèo Prenn Đèo Prenn (Việt Nam) Đèo Prenn là một đèo núi trên quốc lộ 20 ở cửa…
Chi tiết

Đào Quang Nhiêu

Năm sinh Tân Sửu 1601 – Nhâm Tí 1672 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Trần Công Hiến

Năm sinh … – Đinh Sửu 1817 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Nguyễn Duy Trinh

Năm sinh Nhâm Tí 1912 – Ất Sửu 1985 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đỗ Ngọc Quang

Năm sinh … – Canh Dần 1950 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…