Tên khác Phác Trai
Năm sinh Ất Mão 1675 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Dụ tông, hiệu Phác Trai, con thứ 9 Hoàng giáp Lê Hữu Danh, quê xã Liêu Xá, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương (nay thuộc Hải Dương).

Năm Canh dần 1710, ông đỗ tam giáp tiến sĩ, làm đến Bồi tụng, Hữu thị lang bộ Công rồi giảng sách ở tòa Kinh diên.

Sau được tặng Tả thị lang, phong tước Phu Đình Bá.

Ông có tiếng văn thơ, tài đức được sĩ phu kính trọng. Người con thứ 7 của ông là Lê Hữu Trác về sau được nhân dân xưng tụng là Tổ sư Đông y Việt Nam.

Ông có soạn bản sách Văn Xá Lê tộc thế phả, ghi chép rõ về gia tộc ông.

Văn Xá Lê tộc thế phả (1 cuốn) do ông biên soạn từ tiên tổ họ Lê là Lê Phúc Tiến giữ chức Quốc tử giám vào đời Hồng Đức (1470-1497).

Sách chép kĩ từ đời có ông Lê Hữu Danh đậu nhị giáp Tiến sĩ khoa Canh tuất (1670) làm quan đến Hiến sát sứ được phong tước Văn Uyên Bá trong đó có 3 con và cháu đậu tiến sĩ là Hữu Hỉ, Hữu Mưu, Hữu Kiều, con thứ bảy của Hữu Mưu là Lê Hữu Chẩn, Lê Hữu Chẩn húy là Trác hiệu là Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác (Chẩn) đậu nho sinh khoa Quí hợi triều Lê (1731). Sau bỏ học khoa cử chuyên học nghề thuốc và đã thành công trong sự nghiệp y học.

.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hoàng Văn Tuấn

Năm sinh Quí Mùi 1823 – Nhâm Thìn 1892 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Phan Điện

Năm sinh Ất Hợi 1875 – Ất Dậu 1945 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Hoàng Nghĩa Kiều

Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh tướng đời Lê Chiêu tông, quê…