Loading

Lê Hữu Danh

Tháng Ba 6, 2021| Admin
Năm sinh Nhâm Ngọ 1642 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh sĩ đời Lê Hy tông, hiệu Xuân Am, quê làng Liêu Xá. huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương. Ông còn có tên húy khâc là Liên.

Năm Canh tuất 1670, ông đỗ Hoàng giáp, 28 tuổi, làm quan đến Hiến sát sứ, được phong tước Uyên Bá.

Ông nổi tiếng văn học, tài đức được sĩ phu trọng vọng. Các con cháu ông đều có danh vọng, đặc biệt cháu nội ông Lê Hữu Trác (con Lê Hữu Mưu) về sau trở nên vị tổ của ngành Đông y nước nhà.

Con trai ông – tiến sĩ Lê Hữu Mưu có soạn sách Văn xá Lê.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ