Văn thần đời Lê Hiến tông, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Chi Nê, huyện Chương Đức, tỉnh Hà Đông (nay là tỉnh Hà Tây).

Năm Nhâm tuất 1502 ông đỗ đồng tiến sĩ, làm Giám sát ngự sử. Trong năm Đinh mão 1507, ông được cử làm Phó sứ sang nhà Minh (Trung Quốc) khi về thăng làm Tư nghiệp Quốc tử giám.

Chính sự hỗn loạn, nhóm Trịnh Tuy bắt Lê Chiêu tông ở hành cung Thương Yên Quyết (Hà Đông) đưa về Thanh Hóa. Nhóm Trần Cao cũng dấy quân làm loạn, đánh cướp kinh thành (Bính tí 1516). Trong cơn nước biến, các phe nhóm đều có ý muốn dùng ông, lớp cám dỗ, lớp hăm dọa. Ông cương quyết không khuất phục các nhóm phản loạn, tự tử chết, được người đương thời khen ngợi tiết nghĩa.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Duy Hợp

Tên khác Lê Hello Tông Năm sinh Giáp Thìn 1664 – Đinh Dậu 1717 Tỉnh thành Không rõ…
Chi tiết

Ngô Thì Nhậm

Tên khác Hello Doãn – Đạt Hiên – Hải Lượng Năm sinh Bính Dần 1746 – Quí Hợi…
Chi tiết

Trịnh Quang Nghị

Tên khác Tử Võ Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhà…
Chi tiết

Nguyễn Hữu Bài

Năm sinh Quí Hợi 1863 – Ất Hợi 1935 Tỉnh thành Quảng Trị Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Khiếu Hữu Thanh

Tỉnh thành Thái Bình Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh thần đời Lê Hiển tông, người…