Năm sinh … – Giáp Tí 1804
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Lê Hiển tông, quê huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông làm chức Huyện thừa. Khi nghĩa quân Tây Sơn dấy lên, ông quyên tiền mộ dũng sĩ cầm cự, được thăng làm trấn thủ ở Kinh Bắc. Đến lúc Chiêu Thống rước quân Thanh sang, bị Tây Sơn đánh tan ông cùng Lê Văn Trương chạy theo Chiêu Thống sang Yên Kinh (Trung Quốc). Vua tôi lưu vong, đều bị nhà Thanh bạc đãi, ông bị chúng đưa đi an trí ở phủ Phụng Thiên.

Ông ở Trung Quốc suốt 14 năm, làm thầy thuốc trị bệnh có tiếng, được quan Thái thú họ Lưu gả con gái cho.

Đến Giáp tí 1804, ông theo phò hài cốt Chiêu Thống về nước. Khi về đến Thăng Lengthy, ông bệnh mất được chôn ở bên lăng Chiêu Thống.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đoàn Văn Cát

Năm sinh … – Kỉ Mùi 1799 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)…
Chi tiết

Phạm Nhân Thuần

Năm sinh Tân Mùi 1871 – Kỉ Tị 1929 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Phú Thọ

Phú Thọ Tỉnh Tỉnh Phú Thọ Trẩy hội Đền Hùng Hành chính Quốc gia Việt Nam Vùng Đông…
Chi tiết

Trần Quang Diêm

Năm sinh Canh Tí 1840 – Đinh Mùi 1907 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn…