[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Lê Giác

Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Con danh sĩ Lê Quát quê ở Đông Sơn, Phủ Trinh, tỉnh Thanh Hóa.

Đời Trần Duệ tông, ông làm Ninh phủ sứ ở Nghệ An. Bấy giờ, Duệ tông thân chinh Chiêm Thành, tử trận, Trần Hiệp hàng giặc.

Năm Đinh tị 1377, nguời Chiêm đưa Hiệp về Nghệ An lập làm vua, ông phản kháng quyết liệt, liền dàn quân đóng giữ ở yếu điểm Đại Hoàng. Giặc chiêu dụ, ông lớn tiếng mạt sát. Vua Chiêm là Chế Bồng Nga tiến đánh, ông sa cơ bị bắt, không khuất phục và mắng chửi thẳng vào mặt quân thù.

– Ta là trọng thần nước lớn, há đi quì lạy ngươi là dân rợ nhỏ sao?

Giặc giết ông chết. Về sau quân dân ta bình được Chiêm Thành, vua Trần tưởng niệm ông, xưng tặng là “Mạ tặc Trung Võ Hầu”, sắc truy phong làm phúc thần, có miếu thờ ven sông Đại Hoàng.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Chúng tôi tồn tại nhờ quảng cáo.

Làm ơn hãy tắt chức năng chặn quảng cáo trên trình duyệt.

Xin cám ơn!

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..