Tên khác Lê Huyền Tông
Năm sinh Giáp Ngọ 1654 – Tân Hợi 1671
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Vua nhà Hậu Lê, miếu hiệu Huyền tông Mục hoàng đế, con thứ hai Lê Thần tông, em Chân tông.

Năm Nhâm dần 1662, tháng 10 ông lên ngôi, mới 8 tuổi, quyền chính do Tây vương Trịnh Tạc nắm giữ.

Trong đời ông, bắt đầu việc thông sử với nhà Thanh và cấm đạo Thiên Chúa.

Năm Tân hợi 1671, ngày 15 ông mất, hưởng dương 17 tuổi, táng tại Quả Thịnh lăng, làng Quản Nhuệ, huyện Lôi Dương, tỉnh Thanh Hóa.

Ở ngôi 9 năm. hiệu năm là Cảnh Trị: Quí mão 1663 – Tân hợi 1671.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đinh Nho Hoàn

Năm sinh Tân Hợi 1671 -… Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Văn…
Chi tiết

Ngô Đình Diệm

Năm sinh Tân Sửu 1901 – Quí Mão 1963 Tỉnh thành Quảng Bình Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Lê Công Nẫm

Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh thần đời Lê Chân tông không…
Chi tiết

Đinh Hữu Thuật

Năm sinh Tân Tị 1881 – Nhâm Ngọ 1942 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô…