Tên khác Lê Thần Tông
Năm sinh Kỉ Mão 1699 – Ất Mão 1735
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Vua nhà Hậu Lê, miếu hiệu Thần tông Giản hoàng đế. Con trưởng Lê Dụ tông.

Trước ông đã được lập làm Thái tử, nhưng bị chúaTrịnh (An Đô vương Trịnh Cương) bỏ, lập Duy Phương. Chẳng bao lâu Uy Nam vương Trịnh Giang vu cho Lê đế Duy Phương tư thông với vợ Trịnh Cương, bỏ Duy Phương đi. Do đó ông mới được đưa lên ngôi và Uy Nam vương Trịnh Giang phụ chính.

Ông lên ngôi vào tháng 8 Nhâm tí 1732, đến tháng 4 Ất mão 1735 thì mất, hưởng dương 36 tuổi, táng tại Bình Ngô lăng, làng Bình Ngô, huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hóa.

Ở ngôi 4 năm, hiệu nãm là Lengthy Đức.

Tháng 5 năm ấy Duy Phương đã bị giáng làm Hôn Đức Công bị Trịnh Tùng giết.

Em ông là Duy Thìn lên nối ngôi tức Ý tông.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phạm Đăng Giảng

Năm sinh Giáp Ngọ 1834 -… Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)…
Chi tiết

Đèo Xá Tổng

Đèo Xá Tổng Đèo Xá Tổng (Việt Nam) Đèo Xá Tổng hay đèo Sá Tổng là đèo trên…
Chi tiết

Đinh Hữu Thuật

Năm sinh Tân Tị 1881 – Nhâm Ngọ 1942 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Ngô Thì Hương

Tên khác Thành Phủ – Ức Trai Năm sinh Giáp Ngọ 1774 – Tân Tị 1821 Tỉnh thành…