Loading

Lê Duy Thìn

Tháng Ba 6, 2021| Admin
Tên khác Lê Ý Tông
Năm sinh Kỉ Hợi 1719 – Kỉ Mão 1759
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Vua nhà hậu Lê, miếu hiệu Ý tông Huy hoàng đế, con thứ của Lê Dụ tông, em Thần tông.

Năm Ất mão 1735, tháng 5 Uy Nam vương Trịnh Giang đưa ông lên ngôi mới 16 tuổi. Đến tháng 5 năm Canh thân 1740, lại bị chúa Trịnh Doanh bắt phải nhường ngôi cho con vua Thần tông mà làm Thái thượng hoàng.

Thoái vị xong, ông lui về ở điện Càn Thọ, Kỉ mão 1759 ông mất, hưởng dương 40 tuổi, táng tại Phủ Lê Lăng, làng Phù Nguyên, huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hóa.

Ở ngôi 6 năm, hiệu năm là Vĩnh Hựu: tháng 5 Ất mão 1735 – tháng 5 Canh thân 1740.

Con vua Thần tông là Lê Duy Diêu nối ngôi tức Lê Hiển tông.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ