Tên khác Kính Tông
Năm sinh Mậu Tí 1588 – Kỉ Mùi 1619
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Vua nhà Hậu Lê, miếu hiệu Kính tông Huệ hoàng đế, con thứ của Lê Thế tông.

Khi vua cha mất, đáng lí anh ông là thái tử Duy Trì phải được lên nối ngôi, nhưng Bình An vương Trịnh Tùng lại phế Duy Trì đi, đưa ông lên ngôi vào ngày 27-8 năm Kỉ hợi 1599. Bấy giờ ông mới 11 tuổi.

Ông là vua đầu tiên chứng kiến cuộc tranh hùng giữa hai họ Trịnh – Nguyễn, và bị áp lực của Bình An vương Trịnh Tùng rất nặng.

Năm Kỉ mùi 1619, ngày 12-5 ông bị Trịnh Tùng ra lịnh xử giảo (thắt cổ chết), hưởng dương 31 tuổi, táng tại Bố Vệ lăng, làng Bố Vệ, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ở ngôi 20 năm, đổi hiệu 2 lần:

– Thuận Đức: Canh tí 1600 đến tháng 11 (1 năm).
– Hoằng Định: 20 năm: tháng 11 Canh tí 1600 – tháng 5 Kỉ mùi 1619.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Văn Long

Tên khác Đô Đốc Long Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Danh tướng…
Chi tiết

Bùi Tường Chiểu

Năm sinh Giáp Thìn 1904 -… Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) –…
Chi tiết

Phạm Minh Kiên

Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhà văn hiện đại, tên thật cũng…
Chi tiết

Nguyễn Tri Phương

Tên khác Nguyễn Văn Chương – Hàm Trinh – Đường Xuyên Năm sinh Canh Thân 1800 – Quí…