Năm sinh … – Ất Mão 1735
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Vua nhà Hậu Lê, cũng gọi là Duy Phường, con Lê Dụ tông.

Ông lên ngôi năm Kỉ dậu 1729, đến tháng 8 năm Nhâm tí 1732 ông bị Uy Nam vương Trinh Giang vu cho tư thông với vợ Trịnh Cương, giáng xuống làm Hôn Đức Công.

Năm Ất mão 1735, ông lại bị Trịnh Giang giết, táng bằng sô tượng tại làng Kim Lữ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Ông ở ngôi 4 năm, hiệu năm là Vĩnh Khánh: tháng 4 Kỉ dậu 1729 – tháng 8 Nhâm tí 1732.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đỗ Thận

Năm sinh … – Kỉ Hợi 1959 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Đống Công Tuờng

Tỉnh thành Quảng Nam Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802) Danh tướng triều Tây Sơn, không rõ…
Chi tiết

Hoàng Phú Sổ

Tên khác Huỳnh Phú Sổ Năm sinh Kỉ Mùi 1919 – Đinh Hợi 1947 Tỉnh thành An Giang…
Chi tiết

Trần Bá Lộc

Năm sinh Kỉ Hợi 1839 – Kỉ Hợi 1899 Tỉnh thành An Giang Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Chùa Kim Đài

Chùa Kim Đài (còn gọi là chùa Đài, chùa Quỳnh Lâm (Quỳnh Lâm tự), chùa Lục Tổ) là…
Chi tiết

Nguyên Bá Phát

Năm sinh Tân Dậu 1921 – Quí Dậu 1993 Tỉnh thành Đà Nẵng Thời kì – Pháp đô…