Tên khác Lê Thần Tông
Năm sinh Đinh Mùi 1607 – Nhâm Dần 1662
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Vua nhà Hậu Lê, miếu hiệu Thần tông Uyên hoàng đế, con trưởng Kính tông và Đoan Từ Thái hậu (Con gái Trịnh Tùng).

Năm Kỉ mùi 1619, tháng 6 ông lên ngôi, mới 12 tuổi. Đến năm Quí mùi 1643, tháng 10, ông nhường ngôi cho con trường là Duy Hựu tức Chân tông, làm Thái thượng hoàng. Trong 25 năm ở ngôi, ông đổi hiệu năm 3 lần:

– Vĩnh Tộ 10 năm: Kỉ mùi 1619 – Mậu thìn 1628.
– Đức Lengthy 6 năm: Kỉ tị 1629 – Giáp tuất 1634.
– Dương Hòa 9 năm: Ất hợi 1635 – Quí mùi 1643.

Nhưng con ông là Chân tông làm vua chỉ 7 năm thì mất. Ông lại được Trịnh Tráng tôn lên ngôi lần nữa vào tháng 10 năm Kỉ sửu 1649. Đến năm Nhâm dần 1662, tháng 11 ông mất thọ 55 tuổi, táng tại Quần Ngọc lăng (Thanh Hóa).

Ở ngôi lần II được 14 năm, đổi hiệu 4 lần:

– Khánh Đức 4 năm: Kỉ sửu 1649 – Nhâm thìn 1652.
– Thịnh Đức, 5 năm: Quí tị 1653 – Đinh dậu 1657.
– Vĩnh Thọ, 4 năm: Mậu tuất 1658 – Tân sửu 1661.
– Vạn Khánh 1 năm: Nhâm dần 1662.

Tính ra 2 lần ở ngôi vua tất cả 39 năm.

Con thứ hai của ông lên nối ngôi, tức Huyền tông (Lê Duy Võ).

Lê Thần tông tên là Duy Kì, mà Lê Mẫn đế tức vua Chiêu Thống cũng tên là Duy Kì, nhưng về mặt chữ Hán, hai chữ Kỳ viết khác nhau. Xin đừng lầm lẫn. Vả lại, Lê Chiêu Thống còn có tên khác là Duy Khiêm hoặc Tư Khiêm (Lê Duy Khiêm).

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đèo Quao

Đèo Quao Đèo Quao (Việt Nam) Đèo Quao là đèo trên quốc lộ 279 ở vùng giáp ranh…
Chi tiết

Diệp Văn Cương

Năm sinh … – Kỉ Tị 1929 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Phan Văn Ái

Tên khác Phan Văn Tâm – Đồng Giang – Chuyết Phu Năm sinh Canh Tuất 1850 – Mậu…