[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Lê Duy Huyên

Vua nhà Hậu Lê, miếu hiệu Trung tông Võ hoàng đế, con trường Lê Trang tông.

Năm Mậu thân 1548, ngày 29-1 ông lên ngôi, mới 13 tuổi. Năm sau mới bắt đầu đặt hiệu năm.

Đến năm Bính thìn 1556, ngày 24 tháng giêng ông mất, mới 21 tuổi. Không con, táng tại Diêm lăng, thuộc Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ở ngôi 8 năm, hiệu là Thuận Bình, Kỉ dậu 1549 – Bính thìn 1556. Sau đó, Trịnh Tùng tìm được Lê Duy Bang đưa về lên ngôi, tức Anh tông.

Bài liên quan

56 nhận xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..