Loading

Lê Duy Hợp

Tháng Ba 5, 2021| Admin
Tên khác Lê Hello Tông
Năm sinh Giáp Thìn 1664 – Đinh Dậu 1717
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Vua nhà Hậu Lê, miếu hiệu Hello tông Chương hoàng đế, con thứ tư Lê Thần tông, em Lê Chân tông, Huyền tông và Gia tông.

Khi vua cha mất, thân mẫu ông là Trịnh Thi mới có thai ông được 4 tháng. Trịnh Tạc đem về nuôi trong phủ. Anh ông là Gia tông chết, Tây vương Trịnh Tạc mới đưa ông lên nối ngôi vào ngày 12-6 năm Ất mão 1675. Bấy giờ, ông mới 11 tuổi quyền chính ở cả trong tay Chúa Trịnh.

Ở ngôi được 30 năm, tháng 4 năm Ất dậu 1705, ông nhường ngôi cho con là Duy Đường mà làm Thái thượng hoàng.

Đến năm Đinh dậu 1717. tháng 4 ông mất, lúc 54 tuổi, táng tại Phú lăng, làng Phú Lâm, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian ở ngôi 30 năm, ông đổi hiệu năm 2 lần:

– Vĩnh Trị, 4 năm Bính thìn 1675 – Canh thân 1680.
– Chính Hòa, 25 năm Canh thân 1680 – Ất dậu 1705.

Categories: [20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788), Nhân Vật Lịch Sử, Thời kỳ lịch sử, Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ