Tên khác Lê Gia Tông
Năm sinh Tân Sửu 1661 – Ất Mão 1675
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Vua nhà Hậu Lê, miếu hiệu Gia tông Mĩ hoàng đế, con thứ ba Lê Thần tông, em Chân tông và Huyền tông. Ông lên ngôi vua do Tây vương Trịnh Tạc sắp đặt và phụ chính. Ông lên ngôi hồi mới 10 tuổi đến năm Ất mão thì mất, mới có 14 tuổi, ở ngôi 4 năm, đổi hiệu năm 2 lần:

– Dương Đức 2 năm (1672-1673)
– Đức Nguyên 2 năm (1674-1675).

Về đời ông, khi vua cha ông là Thần tông mất, ông mới 2 tuổi. Trịnh Tạc đem về nuôi trong phủ, sau mới đưa lên ngôi để Tạc dễ thao túng trên chính trường.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đinh Tích Nhưỡng

Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh tướng, dòng dõi tướng Đinh Văn…
Chi tiết

Nghiêm Thẩm

Năm sinh Canh Thìn 1920 – Nhâm Tuất 1983 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Bùi Ngọc Quĩ

Năm sinh Bính Thìn 1796 – Tân Dậu 1861 Tỉnh thành Nam Định Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Dương Doãn Am

Năm sinh … – Mậu Dần 1878 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Vũ Phương Đề

Năm sinh Mậu Dần 1698 -… Tỉnh thành Hải Dương Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh…