[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Lê Duy Đàm

Vua thứ tư nhà Hậu Lê thời Trung hưng, hoặc cũng gọi thời Nam Bắc triều (vì có nhà Mạc đối lập), miếu hiệu Thế tông Nghị hoàng đế. Con thứ năm Lê Anh tông.

Ông được đưa lên ngôi hồi 6 tuổi, vào tháng giêng năm Quí dậu 1573; nhưng quyền bính thật sự ở trong tay Trịnh Tùng.

Kỉ hợi 1599, ngày 24-8 ông băng, mới 32 tuổi. Táng tại Hoa Nhạc lăng ở Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa. Con thứ của ông là Duy Tân lên nối, tức Kính tông.

Ông ở ngôi 27 năm, đổi hiệu năm 2 lân.

– Gia Thái 5 năm.

– Quang Hưng 22 năm.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..