Vua thứ tư nhà Hậu Lê thời Trung hưng, hoặc cũng gọi thời Nam Bắc triều (vì có nhà Mạc đối lập), miếu hiệu Thế tông Nghị hoàng đế. Con thứ năm Lê Anh tông.

Ông được đưa lên ngôi hồi 6 tuổi, vào tháng giêng năm Quí dậu 1573; nhưng quyền bính thật sự ở trong tay Trịnh Tùng.

Kỉ hợi 1599, ngày 24-8 ông băng, mới 32 tuổi. Táng tại Hoa Nhạc lăng ở Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa. Con thứ của ông là Duy Tân lên nối, tức Kính tông.

Ông ở ngôi 27 năm, đổi hiệu năm 2 lân.

– Gia Thái 5 năm.

– Quang Hưng 22 năm.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like