[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Dực

Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Văn thần đời Lê Hiến tông, không rõ năm sinh, năm mất. Quê làng Đại Định, xã Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là tỉnh Hà Tây).

Năm Nhâm tuất 1502, ông đỗ đồng tiến sĩ. Làm đến Hữu thị lang bộ Lại, có tiết tháo được sĩ phu trọng vọng.

Năm Bính tí 1516, nhóm Trần Cảo, Trần Tung gây biến loạn, đánh chiếm kinh thành, xưng làm vua. Bấy giờ Lê Chiêu tông từ Tây Đô (Thanh Hóa) điều động binh sĩ ra đánh dẹp, ông làm Tán lí dinh Sơn Nam, họp quân cùng các nơi tiến đánh lấy lại được kinh thành.

Năm Đinh hợi 1527, Mạc Đăng Dung đảo Chính. Ông không khuất phục, lánh mình ở ẩn, được người đương thời khen ngợi tiết nghĩa.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..