Tỉnh thành Hà Tây
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Văn thần đời Lê Hiến tông, không rõ năm sinh, năm mất. Quê làng Đại Định, xã Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay là tỉnh Hà Tây).

Năm Nhâm tuất 1502, ông đỗ đồng tiến sĩ. Làm đến Hữu thị lang bộ Lại, có tiết tháo được sĩ phu trọng vọng.

Năm Bính tí 1516, nhóm Trần Cảo, Trần Tung gây biến loạn, đánh chiếm kinh thành, xưng làm vua. Bấy giờ Lê Chiêu tông từ Tây Đô (Thanh Hóa) điều động binh sĩ ra đánh dẹp, ông làm Tán lí dinh Sơn Nam, họp quân cùng các nơi tiến đánh lấy lại được kinh thành.

Năm Đinh hợi 1527, Mạc Đăng Dung đảo Chính. Ông không khuất phục, lánh mình ở ẩn, được người đương thời khen ngợi tiết nghĩa.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Trần Danh Lâm

Tên khác Khiêm Trai Năm sinh Ất Dậu 1705 -… Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh…
Chi tiết

Nguyễn Phúc Khê

Năm sinh Kỉ Sửu 1589 – Bính Tuất 1646 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Trịnh –…
Chi tiết

Tống Phúc Thiêm

Năm sinh … – Nhâm Dần 1782 Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…
Chi tiết

Lê Trọng Khanh

Năm sinh Đinh Tị 1857- Đinh Dậu 1897 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì – Nhà Nguyễn độc…
Chi tiết

Đặng Thái Thân

Năm sinh Giáp Tuất 1874 – Canh Tuất 1910 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô…