[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Đức Toản

Danh thần đời Lê Thánh tông không rõ năm sinh, năm mất, quê xã Lập Thạch, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Năm Giáp thìn 1484, ông đỗ tiến sĩ, làm đến Đô ngợ sử.

Ông cương trực, quyết đoán, xử sự rất công minh. Trải các triều vua, ông một niềm giữ lòng liêm chính, vô tư, nên được các sĩ phu trọng vọng, nhân dân kính mến.

Năm Đinh hợi 1527, Mạc Đăng Dung đảo chính, dựng nhà Mạc, ông không phục tùng, bỏ quan ở ẩn, được người đương thời xưng tặng là tiết nghĩa.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..