Danh thần đời Lê Thánh tông không rõ năm sinh, năm mất, quê xã Lập Thạch, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Năm Giáp thìn 1484, ông đỗ tiến sĩ, làm đến Đô ngợ sử.

Ông cương trực, quyết đoán, xử sự rất công minh. Trải các triều vua, ông một niềm giữ lòng liêm chính, vô tư, nên được các sĩ phu trọng vọng, nhân dân kính mến.

Năm Đinh hợi 1527, Mạc Đăng Dung đảo chính, dựng nhà Mạc, ông không phục tùng, bỏ quan ở ẩn, được người đương thời xưng tặng là tiết nghĩa.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phan Văn Trường

Năm sinh Ất Hợi 1875 – Quí Dậu 1933 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Đinh Công Tráng

Năm sinh Nhâm Dần 1842 – Đinh Hợi 1887 Tỉnh thành Hà Nam Thời kì – Nhà Nguyễn…