Năm sinh Đinh Dậu 1837-…
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Người đời Tự Đức, nhiệt tình yêu nước, quê xã Trường Sơn, huyện Đông Thành tỉnh Nghệ An.

Năm Đinh mão 1867, ông đỗ cử nhân; năm Tân mùi 1871 đỗ Phó bảng.

Ban đầu ông làm Sơn phòng sứ tỉnh Nghệ An. Khi giặc Pháp xâm lăng, ông cùng những người yêu nước tích cực chống Pháp, ông đem cả gia quyến vào chiến khu, một lòng chống địch đến cùng nên được sĩ phu và nhân dân kính trọng, sau ông hi sinh vì chính nghĩa.

Nói về ông, nhân dân Nghệ Tĩnh còn truyền tụng bài Vè Lê Doãn Nhạ khởi binh nổi tiếng một thời.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Người M’Nông

Người M’Nông theo cách gọi của Việt Nam và họ tự gọi dân tộc của họ là Bunong.…
Chi tiết

Đèo Kéo Đẩy

Đèo Kéo Đẩy Đèo Kéo Đẩy (Việt Nam) Đèo Kéo Đẩy là đèo trên quốc lộ 4A ở…
Chi tiết

Phan Hiển Đạo

Năm sinh Nhâm Ngọ 1822 – Giáp Tí 1864 Tỉnh thành Tiền Giang Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Đào Duy Anh

Năm sinh Giáp Thin 1904 – Mậu Thìn 1988 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Pháp đô…