Danh sĩ đời Lê mạt, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Thịnh Cuông, huyện Chân Định, trấn Sơn Nam, sau là Trực Ninh, tỉnh Nam Định (nay vẫn thuộc Nam Định).

Khi nhà Nguyễn thành lập, khoảng năm 1807, ông làm Đốc trấn Lạng Sơn, và được cử làm Giám thị trường thi Hiến Nam (trường thi này đặt ở bãi sông xã Hoa Dương, làng Kim Động, tỉnh Hưng Yên nay thuộc Hải Dương).

Ông có soạn quyển Nam Hà tiệp lục. Sách chép lược sử các chúa Nguyễn ở miền Nam từ gốc tích đến năm Gia Long thứ 3 (1804).

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ninh Địch

Năm sinh Đinh Mão 1687-… Tỉnh thành Ninh Bình Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Văn thần…
Chi tiết

Nguyễn Văn Diêu

Tên khác Tú Nhơn Ân Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Nhà…
Chi tiết

Nguyễn Gia Châu

Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Võ quan đời Lê Thế tông, quê…