[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)[19]-Nam - Bắc Triều (1527-1592)[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Đản

Danh sĩ đời Lê mạt, không rõ năm sinh, năm mất, quê làng Thịnh Cuông, huyện Chân Định, trấn Sơn Nam, sau là Trực Ninh, tỉnh Nam Định (nay vẫn thuộc Nam Định).

Khi nhà Nguyễn thành lập, khoảng năm 1807, ông làm Đốc trấn Lạng Sơn, và được cử làm Giám thị trường thi Hiến Nam (trường thi này đặt ở bãi sông xã Hoa Dương, làng Kim Động, tỉnh Hưng Yên nay thuộc Hải Dương).

Ông có soạn quyển Nam Hà tiệp lục. Sách chép lược sử các chúa Nguyễn ở miền Nam từ gốc tích đến năm Gia Long thứ 3 (1804).

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..