Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Danh thần đời Lê Chân tông không rõ năm sinh, năm mất. Quê xã Hiếu Phạm, huyện Văn Giang, xứ Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), sau con cháu dời sang cư ngụ ở huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương.

Ông làm quan với nhà Lê, có quân công được phong Kim tử vinh lộc đại phu, Thái thường tự Thiếu Khanh, tước Thiên Hào Tử.

Con ông là Lê Công Vị cũng là bậc nhân tài của đất nước. Công Vị sinh Doãn Nghi chính là thân sinh của Đoàn Trác Luân và Đoàn Thị Điểm. Tương truyền bởi Doãn Nghi mộng thấy thần nhân ban cho họ Đoàn nên mới đổi họ Lê ra họ Đoàn từ đấy. Từ xưa nơi nhà thờ dòng dõi Lê Công Nẫm có câu đối:

“Vũ liệt văn khôi quang thế phả;
Lê tiên Đoàn hậu chấn gia phong”.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Kiên Giang

Kiên Giang Tỉnh Tỉnh Kiên Giang Hòn Phụ Tử ở huyện Kiên Lương Hành chính Quốc gia Việt…
Chi tiết

Lê Bình

Năm sinh Giáp Tí 1924 – Ất Dậu 1945 Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Cao Xuân Huy

Năm sinh Canh Tí 1900 – Quí Hợi 1983 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Mai Thế Châu

Tỉnh thành Thanh Hóa Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Danh sĩ đời Lê Hiển tông, không…