Năm sinh Canh Thân 1740 – Canh Thân 1800
Tỉnh thành Nghệ An
Thời kì – Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Văn thần nhà Tây Sơn, dòng dõi Lê Công Triều, quê huyện Kì Hoa (nay là huyện Cẩm Xuyên, Kì Anh) tỉnh Nghệ An.

Ông sinh ngày 19-5-1740, cha là Lê Công An, mẹ họ Đỗ. Thuở trẻ ông cùng anh vào Phú Xuân học, ngụ nơi nhà viên Thái giám Liêu Thẩm Hầu Nguyễn Quang Vĩnh là một nhà có rất nhiều sách.

Nhờ vậy ông học rất giỏi, nhưng ba lần đi thi đều không đỗ.

Khi quân chúa Trịnh chiếm Thuận Hóa (1775), có cho người mời ông ra làm quan nhưng ông từ chối rồi lánh về quê. Đến khi nghĩa quân Tây Sơn phát triển mạnh, Nguyễn Nhạc cho mời ông một cách ân cần, ông nhận lời. Từ đó ông làm Hàn lâm thị độc rồi thăng Thị lang bộ Lễ.

Năm 1795, ông vào Phú Xuân giúp vua Cảnh Thịnh, giữ chức Đô ngự sử Đô sát viện. Ít lâu, thăng hàm Thượng thư bộ Hình.

Ngày 24-12 năm 1800 ông mất, thọ 60 tuổi.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Hân

Năm sinh … – Giáp Tí 1804 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Nông Văn Dền

Tên khác Kim Đồng Năm sinh Mậu Thìn 1928 – Quí Mùi 1943 Tỉnh thành Cao Bằng Thời…
Chi tiết

Nguyễn Áng

Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Dật sĩ, người đời Minh Mạng,…
Chi tiết

Hoàng Nghĩa Giao

Năm sinh Quí Hợi 1623 – Nhâm Dần 1662 Tỉnh thành Hưng Yên Thời kì – Trịnh –…