[15]-Nhà Hồ (1400-1407)

Lê Cảnh Tuân

Danh sĩ, tác giả đời nhà Hồ (1400- 1407) tự là Tử Mưu, quê làng Mộ Trạch, huyện Đường An (huyện Bình Giang) tỉnh Hải Dương cũ, nay thuộc tỉnh Hải Dương; nguyên trước quán ở làng Lão Lạt, tỉnh Thanh Hóa. Không rõ năm sinh, năm mất.

Ông đỗ Thái học sinh đời Hồ Quí Ly (1400-1402). Nhà Hồ mất, ông có làm Vạn ngôn thư khuyên Bùi Bá Kì (lúc ấy ra làm quan với nhà Minh) xin với nhà Minh, lập con cháu nhà Trần. Quân Minh biết việc này, bắt ông đưa về Yên Kinh. Vua Minh hỏi: “Người khuyên Bá Kì âm mưu làm trái phép?” ông nói: “Người nước Nam, chỉ ở nước Nam, chớ không bao giờ cắn chủ, còn hỏi làm gì?” Vua Minh tức giận, sai giam ông vào ngục sáu năm. Ông bị bệnh và chết trong ngục ở Yên Kinh.

Các tác phẩm:

Vạn ngôn thư
– 12 bài thơ in trong Toàn Việt thi lục.
– 2 bài thơ làm trong khi bị giam ở Yên Kinh (T.Q)

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..