Năm sinh Nhâm Tí 1792 – Đinh Tị 1857
Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Thánh tử đạo Thiên Chúa giáo, tên thánh là Phao Lồ, quê làng Trịnh Hà, tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình Thiên Chúa giáo lâu đời.

Hồi mới ngoài 10 tuổi ông đã vào tu học tại Chủng viện Vĩnh Trị. Trong thời gian tu học, ông được các nhà truyền giáo phái sang Macao (thuộc Trung Quốc) liên lạc về tài chánh cho việc truyền đạo ở khu vực Đàng Ngoài hồi bấy giờ.

Năm 1837 ông được đi truyền giáo tại Lào, sau đó trở về địa phận tỉnh Hà Nam lo việc đạo tại các giáo xứ chung quanh Hà Nội.

Năm 1841 ông bị bắt trong khi đang truyền giáo tại địa phương, đem về giam tại Hà Nội hơn 7 năm, rồi sau đó đày đi Phúc Yên. Sau khi được phóng thích ông thụ phong linh mục lúc ông đã 56 tuổi.

Năm 1848 ông làm Giám đốc Chủng viện Vĩnh Trị đang thời kỳ đạo Thiên Chúa bị khủng bố gắt.

Ngày 27-2-1857 ông bị bắt lần thứ hai giam tại nhà lao Nam Định rồi bị xử trảm vào ngày 6-4-1857.

Năm 1909 ông được phong Chân phước rồi đến ngày 19-6-1988 được giáo hội La Mã phong Hiển thánh cùng với một số giáo dân và linh mục khác.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phan Trần Chúc

Năm sinh Đinh Mùi 1907- Bính Tuất 1946 Tỉnh thành Thái Bình Thời kì – Pháp đô hộ…
Chi tiết

Chùa Kiểng Phước

Chùa Kiểng Phước (quân Pháp gọi là “chùa Chuông”), trước kia là một ngôi chùa của người Hoa…