Năm sinh … – Mậu Dần 1518
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Dòng dõi nhà Lê, khoảng năm Mậu dần 1518, ông được số quần thần tôn vương. Vì lúc bấy giờ, nhóm Trần Cảo, Trân Thăng dấy lên đảo chính, khiến Lê Tương Dực đế bị nhóm Trịnh Duy Sản giết chết, nước loạn to.

Ông được tôn vương, cũng có đặt hiệu năm là Đại Đức, nhưng chẳng bao lâu thì bị phế. Cũng trong năm Mậu dẫn 1518 ấy, Lê Dụ được đưa lên và rồi bị Mạc Đăng Dung giết.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Ngô Trí Tri

Năm sinh Đinh Dậu 1537- Mậu Thìn 1628 Tỉnh thành Nghệ An Thời kì – Trịnh – Nguyễn…
Chi tiết

Diệp Văn Cương

Năm sinh … – Kỉ Tị 1929 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Võ Chuẩn

Năm sinh Bính Thân 1896 -… Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Đại…
Chi tiết

Đàm Vĩnh Ưng

Năm sinh … – Giáp Ngo 1834 Tỉnh thành Không rõ Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập…