[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Bảng

Năm sinh … – Mậu Dần 1518
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Dòng dõi nhà Lê, khoảng năm Mậu dần 1518, ông được số quần thần tôn vương. Vì lúc bấy giờ, nhóm Trần Cảo, Trân Thăng dấy lên đảo chính, khiến Lê Tương Dực đế bị nhóm Trịnh Duy Sản giết chết, nước loạn to.

Ông được tôn vương, cũng có đặt hiệu năm là Đại Đức, nhưng chẳng bao lâu thì bị phế. Cũng trong năm Mậu dẫn 1518 ấy, Lê Dụ được đưa lên và rồi bị Mạc Đăng Dung giết.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..