[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Lê Bang Cơ

Vua đời thứ ba nhà Sơ Lê, miếu hiệu Nhân tông Tuyên hoàng đế, con thứ ba Lê Thái tông và Hoàng hậu Tuyên Từ.

Ông lên ngôi lúc mới 3 tuổi, nhằm ngày 12 tháng 8 Quí hợi 1443, đến năm Kỉ mão 1459, bị anh là Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân giết chết để giành ngôi, hưởng dương 19 tuổi. Ở ngôi 17 năm, đổi hiệu 2 lần: Thái Hòa 11 năm, Diên Ninh 6 năm.

Trong đời ông có mấy việc đáng kể:

– Truy phục chức tước cũ và tặng bổng lộc cho con cháu các công thần bị giết oan: Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo, Trịnh Khắc Phục, Lê Ngân, Lê Sát.

– Trao cho Phan Phù Tiên trọng trách soạn bộ Quốc sử chép từ đời Trần Thái tông cho tới khi thuộc Minh.

– Chinh phục Chiêm Thành (1446) và Bồn Man (1448).

Bài liên quan

64 nhận xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..